اعضای مرکز

تعداد بازدید:۶۲۹۵

 

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقاتی بیماریهای گوارش و کبد

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی
1 دکتر فرهاد پورفرضی دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی استاد
2 دکتر عباس یزدانبد دکترای فوق تخصصی بالینی / ‏گوارش‬ و کبد بالغین استاد
3 دکتر حسن قبادی مراللو دکترای فوق تخصصی بالینی / ‏‬ بیماریهای ریه دانشیار
4 دکتر هادی پیری دوگاهه دکترای تخصصی (PhD میکروب شناسی) دانشیار
5 دکتر علی نعمتی دکترای تخصصی (PhD تغذیه) دانشیار
6 دکتر سعید حسینی اصل دکترای تخصصی (PhD ژنتیک) دانشیار
7 دکتر سمیه متین دکترای فوق تخصصی بالینی/گوارش و کبد بالغین دانشیار
8 دکتر رسول نعمتی دکترای فوق تخصصی بالینی/گوارش و کبد بالغین -

 

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۴۰۲