معاون پژوهشی مرکز

تعداد بازدید:۱۶۱۶

 

دکتر فرهاد پورفرضی

سمت علمی: استاد

رشته تحصیلی: دکتری پزشکی اجتماعی

پست الکترونیکی: F.pourfarzi@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۲۶۲۹۲۵-۰۴۵

لینک علم سنجی(C.V)

آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۴۰۱