اولویت های پژوهشی مرکز

تعداد بازدید:۲۵۲۹
 • ظرفیت سازی و گستردگی زیرساخت ها برای بهبود کیفیت و کمیت طرح های پژوهشی در مرکز تحقیقات
 • دیس پپسی ها
 • دستیابی به نقش هلیکوباکترپیلوری در بیماری های مهم دستگاه گوارش فوقانی
 • بررسی مولکولی و ژنتیکی سوش های هلیکوباکتر در ایران
 • بیماری های کبدی
 • بیماری های گوارشی منتقله از آب و غذا
 • تحقیق در نظام سلامت
 • بیماری های التهابی روده IBD – ( Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis )
 • مطالعات سلولی و مولکولی بیماری های گوارشی
 • بیماری سیلیاک
 • سرطان های دستگاه گوارش با توجه ویژه به اپیدمیولوژی و ژنتیک سرطانهای معده، مری، کولورکتال
 • بررسی ژنتیکی بیماری های گوارش و کبد
 • ویروس های گوارش و کبدی ( Hepatitis B, C, D, E )
آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۳۹۹