درباره ما

تعداد بازدید:۱۰۳۹

با توجه به فراوانی بیماریهای گوارشی ازجمله سرطان های دستگاه گوارش و هلیکوباکترپیلوری و....در سطح استان اردبیل، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با هدف انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی درزمینه بیماریهای گوارش مبتنی بر نیاز جامعه ازابتدای سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت نموده است.

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، مجموعه ای است متشکل از متخصصین متبحر در امور مرتبط با بیماریهای گوارش که در زمینه کنترل بیماریهای مذکور، شامل گسترش حوزه های دانش، اپیدمیولوژی، روشهای تشخیصی و درمان و شناسایی عوامل خطر خصوصاً در زمینه سرطانهای معده و مری که جزو مناطق پرخطر در کشور و حتی در دنیا میباشد فعالیت مینماید.

اهداف و چشم انداز:

ارتقای سطح سلامت جامعه خصوصاً در زمینه بیماریهای گوارشی

ارتقای دانش و مهارتهای بالینی در زمینه پیشگیری، تشخیص زودرس و درمان بیماریها و سرطانهای گوارش

بهبود کیفیت زندگی بیماران گوارشی

هماهنگی بین بخش در سازمانهای مربوط

تقویت روحیه کار تیمی

ایجاد ظرفیت علمی و عملی در مرکز

ایجاد ارتباط علمی با ذینفعان داخلی و بین المللی

گسترش مرزهای دانش

ارتقا سطح کیفی و کمی پژوهش در زمینه چشم انداز

انتشار مناسب نتایج تحقیقات

فراهم سازی امکان انجام تحقیقات میدانی

مشارکت در تربیت نیروهای متخصص (کارشناسی ارشد  و PhD by Research )

ارتقای جایگاه علمی مرکز در سطح کشور و بین المللی

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲