فعالیت های مرکز

تعداد بازدید:۲۷۳۵

 

انجام طرح پرشین کهورت

ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به بیماری سلیاک

ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به بیماری IBD

انجام طرح انیگمای ۱ (بررسی میزان شیوع H.pylori در افراد ۱ تا ۶۹ ساله در اردبیل)

انجام طرح انیگمای ۲ (بررسی میزان شیوع ضایعات پره کنسر در افراد ۳۵ تا ۶۹ ساله)

بررسی دقت تشخیصی تست تنفسی اوره با استفاده از کربن ۱۳ در اردبیل

مطالعه ی پویش کلی ژنومی سرطان معده در اردبیل: ناحیه ای با بروز بالای سرطان کاردیای معده در جهان

هماهنگی اجرای فاز پیگیری مطالعه ی کهورت پرشین و اجرای کارگاه آموزشی که مقرر شده در تیر ماه برگزار شود.

 

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷