تماس با ما

تعداد بازدید:۲۲۶۰

آدرس: میدان ورزش، خیابان سی تیر، روبروی شهرداری مرکز، ساختمان مرکز تحقیقات بیماری های گوارش

پست الکترونیکی برای تماس: ddrc@arums.ac.ir

تلفن: ۳۳۲۶۲۹۲۵-۰۴۵

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۸